Profiel van:

Frans Tjallingii is geschoold bij- en heeft langdurige ervaring bij oa Slachtofferhulp als gespreksbegeleider en hulpverlener.

Daarnaast is er een brede kennis van regels en wetgeving omtrent onroerend goed, aangevuld met relevante kennis van de Successiewetgeving.

Taxeren van onroerend goed zit re eds gedurende langere tijd in het servicepakket van OPTIMA.

Frans op LinkedIn.

 

Frans Tjallingii

Frans Tjallingii